Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων ΜΕΤ Go!

Όλες οι ενότητες των εξετάσεων MET Go! βαθμολογούνται από το Πανεπιστήμιο του Michigan στις Η.Π.Α.

Κάθε σωστή απάντηση στις ενότητες Listening και Reading φέρει ίσο βαθμολογικό βάρος ανά ενότητα. Δεν αφαιρούνται βαθμοί για λάθος απαντήσεις.

Η ενότητα Writing βαθμολογείται από πιστοποιημένους βαθμολογητές.

Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται και βαθμολογούνται από πιστοποιημένους εξεταστές.

Οι αναφορές βαθμολογίας (score reports) περιλαμβάνουν εξατομικευμένες παρατηρήσεις σχετικά με τις ικανότητες των υποψηφίων και προτεινόμενες δραστηριότητες για βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/11/02 - 11:01:04

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα