Αποτελέσματα και πιστοποιητικά MYLE, ECCE, ECPE, MET και MET Go!

Με την ολοκλήρωση των εξεταστικών περιόδων των εξετάσεων του Michigan Language Assessment, η Ελληνοαμερικανική Ένωση δίνει στους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις πληροφορίες για βαθμολογία και πρόσβαση σε αποτελέσματα και εξυπηρετεί διάφορα αιτήματα υποψήφιων σχετικά με τα πιστοποιητικά τους.

  • Αποτελέσματα 
    Πώς οι Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών ή καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση σε αποτελέσματα, πληροφορίες για τη βαθμολόγηση κάθε εξέτασης και πληροφορίες για διαδικασίες αναβαθμολόγησης.
  • Πιστοποιητικά
    Πώς οι Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών ή καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι λαμβάνουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά, πληροφορίες για διαδικασίες σε περίπτωση κατεστραμμένων ή απολεσθέντων πιστοποιητικών, πληροφορίες για διαδικασίες σε περίπτωση πιστοποιητικών που χρειάζονται διορθώσεις ονομάτων και πληροφορίες για άλλες διαδικασίες σχετικά με πιστοποιητικά.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/10/08 - 14:51:15

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα