Περισσότερες εξεταστικές και νέο υλικό προετοιμασίας

21/10/2011

Από το 2012, οι εξετάσεις Basic Communication Certificate in English (BCCE™) και Advanced Level Certificate in English (ALCE™) του Hellenic American University θα διεξάγονται τέσσερεις φορές ανά έτος. Για το 2012, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ως εξής:

Ημερομηνίες γραπτού μέρους
εξετάσεων BCCE™ & ALCE™    
Εξέταστρα Περίοδος εγγραφών
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012 BCCE™: 90€
ALCE™: 150€      
14 Οκτωβρίου-14 Νοεμβρίου 2011
Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 TBA TBA
Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 TBA TBA
Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 TBA TBA

Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Καθηγητές Αγγλικής, και μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά (online), ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στα Γραφεία μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επίσης, το Hellenic American University θέτει στη διάθεσή σας νέο υλικό προετοιμασίας για τις ενότητες Writing και Speaking των BCCE™ και ALCE™ στο οποίο έχουν πρόσβαση οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές Αγγλικής μέσω της πλατφόρμας ORFEAS.

  • Αυθεντικές εκθέσεις υποψηφίων με σχόλια και βαθμολογία από το Office of Language Testing and Test Development του Hellenic American University.
  • 10 νέα speaking prompt

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Hellenic American University έχει αναπτύξει πλήρη δείγματα εξετάσεων BCCE™ και ALCE™ και σε μορφή Braille για υποψήφιους με προβλήματα όρασης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2011/11/22 - 10:34:21

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα