Αποτελέσματα ECCE Δεκεμβρίου 2011

15/02/2012

Τα αποτελέσματα ECCE Δεκεμβρίου 2011 του Πανεπιστημίου του Michigan θα είναι διαθέσιμα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών  μέσω της πλατφόρμας Orfeas,  και όλους τους υποψήφιους μέσω του ιστότοπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης . Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν smart phone μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το τρόπο ενημέρωσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω της συσκευής τους.

Τα αποτελέσματα σε έντυπη μορφή ταχυδρομήθηκαν σε όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012 και σε όλους τους υποψήφιους τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/04/12 - 14:14:27

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα