Πρόγραμμα εξετάσεων ECCE/ECPE

02/09/2020

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση

Ημερομηνία

Eξέταστρα

Περίοδος εγγραφών

ECCE

12 Δεκεμβρίου 2020

165 €

1/9/2020 - 30/9/2020

ECPE

13 Δεκεμβρίου 2020

185 €

1/9/2020 - 30/9/2020

  • Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές Αγγλικής υποβάλλουν τις δηλώσεις συμμετοχής και καταβάλλουν τα εξέταστρα των μαθητών τους online, μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS.
  • Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι εγγράφονται online, μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates.
  • Οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Δεκεμβρίου 2020 πιθανόν να τροποποιηθούν εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/10/02 - 12:28:17

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα