Πρόγραμμα εξετάσεων ECPE / ECCE

30/08/2011

Οι γραπτές εξετάσεις ECPE και ECCE του Πανεπιστημίου του Michigan θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Εξέταση

Ημερομηνία

Εξέταστρα

Περίοδος Εγγραφών

ECPE

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

180 €

1-30 Σεπτεμβρίου 2011

ECCE

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

160 €

1-30 Σεπτεμβρίου 2011

 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 14:19:45

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα