Νέα ενημέρωση: Οι εξετάσεις ECCE & ECPE Μαρτίου 2021 θα διεξαχθούν 8-9 Μαΐου 2021

08/03/2021

Οι εξετάσεις ECCE και ECPE δεν θα διεξαχθούν τον Μάρτιο 2021 όπως είχε ανακοινωθεί.

Μετά την αναβολή των ανωτέρω εξεταστικών περιόδων, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις ECCE/ECPE Μαρτίου 2021 θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Μαΐου 2021 αντιστοίχως.

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

ecce logo ecpe logo
  • 8 Μαΐου 2021
  • 9 Μαΐου 2021
 

Περίοδοι εγγραφών και εξέταστρα εξετάσεων ECCE και ECPE

  • Οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων 8-9 Μαΐου 2021 αφορούν αποκλειστικά σε υποψήφιους οι οποίοι έχουν εγγραφεί για τις εξετάσεις ECCE/ECPE Μαρτίου 2021. Αυτοί οι υποψήφιοι θα μεταφερθούν αυτομάτως στις νέες εξεταστικές περιόδους. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων πιθανόν να τροποποιηθούν εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Οι εξετάσεις ECCE και ECPE 8-9 Μαΐου 2021 θα διεξαχθούν στην υπάρχουσα μορφή. Από τις εξεταστικές περιόδους 22-23 Μαΐου 2021, και οι δύο εξετάσεις θα διεξάγονται με την ανανεωμένη μορφή τους.
  • Μέχρι νεοτέρας, οι εξετάσεις ECCE/ECPE 22-23 Μαΐου και 26-27 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν όπως έχει ανακοινωθεί.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/05/10 - 14:28:35

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα