Αποτελέσματα ECPE Νοεμβρίου 2011

24/01/2012

Τα αποτελέσματα ECPE Νοεμβρίου 2011 του Πανεπιστημίου του Michigan είναι διαθέσιμα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μέσω της πλατφόρμας ιστότοπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν smart phone μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το τρόπο ενημέρωσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω της συσκευής τους.

Τα αποτελέσματα σε έντυπη μορφή ταχυδρομήθηκαν σε όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 και σε όλους τους υποψήφιους την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/06/02 - 15:03:57

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα