Ο διαγωνισμός έκθεσης Essay Contest 2012-2013 αρχίζει!

24/09/2012

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο 5ος διαγωνισμός έκθεσης Essay Contest της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αμερικανική Γωνιά της Βιβλιοθήκης της για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με θέμα Going Green: Helping to Create Environment-Friendly Schools αρχίζει!

Αιτήσεις συμμετοχής και εκθέσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012. Επίσης το υποστηρικτικό υλικό για το διαγωνισμό θα είναι διαθέσιμο στο σύστημα ORFEAS την ίδια ημέρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι προετοιμάζοντας τους μαθητές σας για το Essay Contest τους προετοιμάζετε ταυτόχρονα και για τις εξετάσεις Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) του Πανεπιστημίου του Michigan. Με την εγγραφή των μαθητών σας στο διαγωνισμό, θα έχετε άμεση πρόσβαση σε ένα δίκτυο υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πληρέστερη δυνατή προετοιμασία των υποψηφίων στο επίπεδο Β2 της αγγλικής γλώσσας.

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στον διαγωνισμό οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

  • Τ: 210 3680000
  • F: 210 3634200 / Attention: Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 14:46:48

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα