Από το 2012, τα εξεταστικά θέματα των Εξετάσεων Επάρκειας της Ελληνομάθειας ανανεώνονται.

16/11/2011

Ανακοινώθηκαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας οι νέες δομές των εξεταστικών δοκιμασιών.  Η νέα μορφή των εξεταστικών θεμάτων αφορά σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας και θα εφαρμοστεί από το 2012.

Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:

  • μείωση του αριθμού των ασκήσεων στις προσληπτικές δεξιότητες στα επίπεδα Α1 έως Β2 και αναπροσαρμογή της βαθμολογίας ανά άσκηση και της έκτασης των κειμένων
  • αντικατάσταση της άσκησης "επιλογή σωστού" με την άσκηση "επισήμανση σωστού - λάθους" στην Κατανόηση Γραπτού Λόγου των επιπέδων Α1 (για παιδιά 8-12 ετών), Α1 (για εφήβους και ενηλίκους) και Β1
  • αναπροσαρμογή της διάρκειας εξέτασης της Κατανόησης Γραπτού Λόγου στα επίπεδα Α2 έως Γ2, της Κατανόησης Προφορικού Λόγου στο επίπεδο Α1, της Παραγωγής Γραπτού Λόγου σε όλα τα επίπεδα και της Χρήσης Γλώσσας στα επίπεδα Γ1 και Γ2

Μέσω του ιστοτόπου του, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει ήδη θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων πλήρη δείγματα των ανανεωμένων εξεταστικών θεμάτων. Παράλληλα, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διαθέτει τα δείγματα και μέσω του online συστήματος ORFEAS


Για περισσότερες πληροφορίες:

Δομή Εξεταστικών Δοκιμασιών
Δείγματα Εξεταστικών Θεμάτων
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας
Orfeas Resources 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/03/21 - 10:34:06

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα