Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αρωγός του έργου της Κιβωτού του Κόσμου

25/09/2020

Στο πλαίσιο των δράσεών της με κοινωνικό περιεχόμενο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διέθεσε στην Κιβωτό του Κόσμου μέρος από τα εξέταστρα που καταβλήθηκαν το 2020 για τις εξετάσεις ABLE B2-επίπεδο Β2 και STYLE-όλα τα επίπεδα. Το χρηματικό ποσό διατέθηκε για την εξυπηρέτηση του έργου της Κιβωτού του Κόσμου, ενός οργανισμού που προσφέρει πλούσιο κοινωνικό έργο χωρίς κρατική επιχορήγηση.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση εξακολουθεί να είναι υπέρμαχος παρόμοιων κοινωνικών δράσεων με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στην ευρύτερη κοινότητα στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/11/09 - 17:51:07

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα