Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Μαΐου 2018

05/09/2018

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου  2018 απεστάλησαν την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/09/10 - 11:58:41

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα