Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2018

05/11/2018

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2018 απεστάλησαν την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/11/08 - 13:42:32

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα