Ο διαγωνισμός έκθεσης Essay Contest 2015-2016 άρχισε!

09/10/2015

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι άρχισε ο 8ος διαγωνισμός έκθεσης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Ο διαγωνισμός με θέμα Healthy food for healthy living: A revolution that starts at school διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αμερικανική Γωνιά της Βιβλιοθήκης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Αιτήσεις συμμετοχής και εκθέσεις γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015. Υποστηρικτικό υλικό για τον διαγωνισμό θα είναι διαθέσιμο στο σύστημα Οrfeas.

Υπενθυμίζουμε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ότι, προετοιμάζοντας τους μαθητές τους για το Essay Contest, τους προετοιμάζουν παράλληλα και για τις εξετάσεις Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE). Με την εγγραφή των μαθητών στο διαγωνισμό, τα Κέντρα αποκτούν άμεση πρόσβαση σε δίκτυο υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πληρέστερη δυνατή προετοιμασία των υποψηφίων για εξετάσεις Αγγλικής επιπέδου Β2.

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με το Essay Contest, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

T: 210 3680000
F: 210 3634200 / Θέμα: Essay Contest 2015-2016

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/03/09 - 13:06:35

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα