Σημαντική αλλαγή στις διαδικασίες εγγραφών για τις εξετάσεις TOEIC®

12/09/2016

Από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις TOEIC® Listening and Reading οι οποίες διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση θα υποβάλλονται μέσω των online συστημάτων εγγραφών ORFEAS.

Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές Αγγλικής θα υποβάλλουν τις δηλώσεις συμμετοχής και θα καταβάλλουν τα εξέταστρα των μαθητών τους μέσω του online συστήματος εγγραφών ORFEAS. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιούν το online σύστημα εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates.

Οι νέες διαδικασίες θα κάνουν τις εγγραφές για τις εξετάσεις TOEIC® γρηγορότερες, ευκολότερες και φιλικότερες προς τους χρήστες. Επιπλέον, η μεταφορά των διαδικασιών εγγραφών στα online συστήματα εγγραφών ORFEAS θα προσφέρει στους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις TOEIC® επιπρόσθετες υπηρεσίες οι οποίες ήδη παρέχονται για άλλες εξετάσεις. Συγκεκριμένα:

  • Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και οι καθηγητές Αγγλικής θα έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα προγράμματα εξετάσεων και αποτελέσματα των μαθητών τους.
  • Όλοι όσοι δηλώνουν συμμετοχή θα είναι σε θέση να παρακολουθούν την πορεία της εγγραφής τους από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωσή της.
  • Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν τα προγράμματά τους και να έχουν online πρόσβαση στα αποτελέσματά τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις δηλώσεις συμμετοχής μέσω των online συστημάτων εγγραφών ORFEAS διατίθενται στον ιστότοπο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Επίσης, το προσωπικό του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για πληροφορίες. (T: 2103680000)

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/03/12 - 11:16:20

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα