Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις ECCE και ECPE Μαΐου 2011 του Πανεπιστημίου του Michigan.

11/03/2011

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan ECCE και ECPE Μαΐου 2011 έχει παραταθεί.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν μέσω του συστήματος ORFEAS να κάνουν κράτηση χώρου και βάρδιας για τους μαθητές τους.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2011/09/16 - 12:57:46

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα