Αποτελέσματα ALCE και BCCE Ιανουαρίου 2011

02/03/2011

Τα αποτελέσματα ALCE και BCCE Ιανουαρίου 2011 του Hellenic American University θα είναι διαθέσιμα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους μεμονωμένους υποψήφιους μέσω της πλατφόρμας Orfeas την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν smart phone μπορούν να επωφεληθούν από τον νέο τρόπο ενημέρωσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω της συσκευής τους.

Τα αποτελέσματα σε έντυπη μορφή θα ταχυδρομηθούν σε όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011.

Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2011, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και θα ταχυδρομηθούν σε όλους τους υποψήφιους.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2011/09/16 - 12:57:28

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα