Νέο υλικό προετοιμασίας ECPE τώρα διαθέσιμο

12/01/2012

Το Πανεπιστήμιο του Michigan προσφέρει δυνατότητες για επιπλέον εξάσκηση στους υποψήφιους του ECPE με νέα πλήρη δείγματα των ενοτήτων writing και GCVR.

Προσοχή: Το Cloze περιλαμβάνει τις αλλαγές στο συγκεκριμένο μέρος που θα ισχύσουν από το Μάιο 2013. (Αντί του ισχύοντος ενός κειμένου με 20 ερωτήσεις, από το Μάιο 2013 θα υπάρχουν δύο σύντομα κείμενα με 10 ερωτήσεις το καθένα.)

Το συγκεκριμένο υλικό του 2012 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Οδηγίες για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού, τη βαθμολόγηση των δειγμάτων writing και GCVR και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων
  • Δέκα δείγματα βαθμολογημένων εκθέσεων ECPE με σχόλια
  • Answer sheet
  • Απαντήσεις

Το υλικό αποτελεί συμπλήρωμα προηγούμενου υλικού που έχει διατεθεί, όπως το πλήρες τεστ του 2010 (πλήρες δείγμα εξέτασης ECPE) και τα υλικά προετοιμασίας του 2011 (πλήρης ενότητα Listening και θέματα προφορικών εξετάσεων). Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα ανωτέρω για να εξοικειωθούν με τη μορφή και το περιεχόμενο του ECPE καθώς και για να εκτιμήσουν τις πιθανές επιδόσεις τους στις κανονικές εξετάσεις.

Το υλικό προετοιμασίας ήδη διατίθεται μέσω του ιστοτόπου του Cambridge Michigan Language Assessments και του online συστήματος ORFEAS της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Orfeas Resources

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/11/03 - 14:04:11

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα