Νέο σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις: Μια τάξη, Πολλές εξετάσεις

29/01/2013

Λόγω της οικονομικής κρίσης και της πληθώρας των γλωσσικών εξετάσεων πιστοποίησης που είναι πλέον διαθέσιμες, οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και οι Καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να επιδιώξουν οικονομίες κλίμακας. Για τους λόγους αυτούς, καταλήγουν  να «συστεγάζουν»  υποψήφιους σε τάξεις με κριτήριο όχι το ειδικότερο τεστ στο οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν, αλλά το επίπεδο CEFR στο οποίο στοχεύουν. Η παραπάνω συστέγαση δημιουργεί την ανάγκη για διαμόρφωση ενιαίου “lesson plan” που συνδέεται με την προετοιμασία του μαθητή για συγκεκριμένο επίπεδο CEFR και όχι, όπως ίσχυε μέχρι πρόσφατα, με συγκεκριμένη επικέντρωση σε γλωσσικές εξετάσεις.

Ανταποκρινόμενη σε αυτήν την ανάγκη, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει σεμινάριο σχετικά με το σχεδιασμό μαθημάτων χρησιμοποιώντας υλικό προετοιμασίας εξετάσεων που μπορεί να αξιοποιηθεί για την προετοιμασία μαθητών σε περισσότερες από μια εξετάσεις. Στο σεμινάριο αποδεικνύεται πως η προετοιμασία των μαθητών για διαφορετικές εξετάσεις γλωσσομάθειας  δεν προϋποθέτει χρήση διαφορετικών μεθόδων ή δεξιοτήτων. Αντιθέτως,  οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις θεμελιώδεις αρχές της διδασκαλίας της γλώσσας, που ήδη γνωρίζουν, εφαρμόζοντας μικρές αλλαγές σε συγκεκριμένα σημεία κατά την διάρκεια του μαθήματος ώστε να καλύψουν τις διαφορές στην δομή των εξετάσεων.

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων “lesson plans” στις ενότητες της κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) και κατανόησης γραπτού λόγου (Reading), με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές σας να βελτιώσουν τις δεκτικές δεξιότητές τους, ειδικά σε εξετάσεις επιπέδου B2. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο 2013 σε 33 πόλεις της Ελλάδας.

Αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά σεμιναρίων που σχεδιάζει η Ελληνοαμερικανική Ένωση για ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Καθηγητές, το οποίο θα βοηθήσει τους εμπλεκόμενους να κάνουν ακόμα καλύτερη χρήση του χρόνου και των πόρων τους. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, θα έχετε τη δυνατότητα να συναντηθείτε και να συζητήσετε θέματα σχετικά με τις εξετάσεις με τα ακαδημαϊκά και διοικητικά στελέχη μας.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Υποχρεωτικές οι ονομαστικές κρατήσεις.

Για κρατήσεις θέσεων, καλέστε:
210 3680000 (Αθήνα)
2310 557600 (Θεσσαλονίκη)

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 12:46:22

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα