Τέλος πρώτης φάσης του Essay Contest 2013

04/04/2013

Η πρώτη φάση του Διαγωνισμού Έκθεσης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Going Green: Helping to Create Environment-Friendly Schools ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πιστοποιητικά συμμετοχής θα σταλούν σε όλους τους διαγωνιζομένους μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Στις 4 Απριλίου 2013 το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων θα ενημερώσει τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων οι μαθητές επελέγησαν για την τελική φάση και θα παρέχει πληροφορίες για το τελικό στάδιο του διαγωνισμού.

Η τελική φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στην Ελληνοαμερικανική Ένωση το Σάββατο 13 Απριλίου 2013.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2013/04/15 - 09:38:51

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα