Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Μαΐου και Ιουλίου 2013

24/09/2013

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου και Ιουλίου 2013 άρχισαν να αποστέλλονται από την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013. 

Τα σχολεία και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με ευθύνη του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η αποστολή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2013/10/04 - 17:26:06

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα