Οι εξετάσεις ECCE θα διεξαχθούν στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2013 και το Μάιο του 2014.

04/10/2013

Λαμβάνοντας την ανακοίνωση του CaMLA για επιπλέον εξεταστικές περιόδους του ECCE υπόψη καθώς και τις αρχικές απόψεις Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητών στην Ελλάδα, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοίνωσε στις αρχές του 2013 τη διενέργεια τρίτης εξεταστικής περιόδου, από το Μάρτιο του 2014. Αργότερα κατά το ίδιο έτος, η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσκάλεσε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών να απαντήσουν εκ νέου σε online ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διενέργεια τρίτης εξεταστικής περιόδου για το ECCE στην Ελλάδα.

H Ελληνοαμερικανική Ένωση έλαβε σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα του ερωτηματολόγιου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μεγάλη πλειονότητα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητών στην Ελλάδα δεν επιθυμεί τη διενέργεια τρίτης εξεταστικής περιόδου για το ECCE, τουλάχιστον από το 2014.

Επομένως, οι εξετάσεις ECCE θα διεξαχθούν στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2013 και το Μάιο του 2014, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Τον Φεβρουάριο του 2014, με σκοπό τον έγκαιρο προγραμματισμό της ακαδημαϊκής χρονιάς 2014-2015, η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα προσκαλέσει τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών να απαντήσουν σε online ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διενέργεια τρίτης εξεταστικής περιόδου ECCE στην Ελλάδα, από το Μάρτιο του 2015.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2013/11/01 - 12:07:46

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα