Πρόγραμμα εξετάσεων Γαλλικής Γλωσσομάθειας

17/09/2015

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες εξετάσεις Γαλλικής γλωσσομάθειας που προσφέρει στην Ελλάδα το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

 

Εξέταση                           Γραπτές Εξετάσεις (2015) Προφορικές Εξετάσεις (2015)                 Εξέταστρα
DELF A1 PRIM 5 Δεκεμβρίου 30 Νοεμβρίου (Αθήνα)
6 Δεκεμβρίου (Περιφέρεια)
75 €
DELF A1 75 €
DELF A2 PRIM 5 Δεκεμβρίου 1 Δεκεμβρίου (Αθήνα)
6 Δεκεμβρίου (Περιφέρεια)
75 €
DELF A2 75 €
DELF B1 4 Δεκεμβρίου 2 Δεκεμβρίου (Αθήνα)
5 Δεκεμβρίου (Περιφέρεια)
140 €
DELF B2 4 Δεκεμβρίου 3 Δεκεμβρίου (Αθήνα)
5 Δεκεμβρίου (Περιφέρεια)
140 €
DALF C1 4 Δεκεμβρίου 5 Δεκεμβρίου 160 €
DALF C2 4 Δεκεμβρίου 5 Δεκεμβρίου 160 €
SORBONNE B1 5 Δεκεμβρίου 30 Νοεμβρίου (Αθήνα)
6 Δεκεμβρίου (Περιφέρεια)
140 €
SORBONNE B2 5 Δεκεμβρίου 1 Δεκεμβρίου (Αθήνα)
6 Δεκεμβρίου (Περιφέρεια)
140 €
SORBONNE C1 4 Δεκεμβρίου 6 Δεκεμβρίου  160 €
SORBONNE C2 5 Δεκεμβρίου 6 Δεκεμβρίου  160 €

 

Περίοδος εγγραφών: 3 - 16 Οκτωβρίου 2015 

Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες…

Πληροφορίες

Γλώσσα: FR
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/02/10 - 14:37:43

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα