Συνεργασία Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) και Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

08/11/2016

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθηνών με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους στην πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ευκολότερη πρόσβαση στις εξετάσεις TOEIC® για τους φοιτητές του ΤΕΙ Αθηνών. Με αυτήν την εξέταση οι φοιτητές θα μπορούν να αποδείξουν το επίπεδο ικανότητας τους στην Αγγλική γλώσσα και να αποκτήσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και αργότερα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφτείτε τον ιστότοπο ΤΕΙ Αθήνας.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/03/12 - 11:14:35

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα