Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Ιανουαρίου 2018

12/02/2018

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας Ιανουαρίου 2018 απεστάλησαν την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/02/20 - 10:03:06

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα