Πρόγραμμα εξετάσεων Cambridge English

05/09/2018

Οι γραπτές paper-based εξετάσεις Cambridge English Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
Young Learners English (YLE) 25 Νοεμβρίου 2018 60 € 5/9 - 5/10/2018
KET for Schools 24 Νοεμβρίου 2018 75 €  5/9 - 5/10/2018
PET for Schools 24 Νοεμβρίου 2018 85 €   5/9 - 5/10/2018
FCE for Schools 1 Δεκεμβρίου 2018 165 €  5/9 - 5/10/2018
CAE 24 Nοεμβρίου 2018 165 €  5/9 - 5/10/2018
CPE 2 Δεκεμβρίου 2018 185 €  5/9 - 5/10/2018
ΒΕC Preliminary 24 Νοεμβρίου 2018 120 € 5/9 - 5/10/2018
ΒΕC Vantage 1 Δεκεμβρίου 2018 180 € 5/9 - 5/10/2018
BEC Higher 17 Noεμβρίου 2018 190 € 5/9 - 5/10/2018
ΤΚΤ Μοdule 1-2-3 25 Noεμβρίου 2018 50 €  5/9 - 5/10/2018

Δείτε επίσης το πρόγραμμα των computer-based εξετάσεων Cambridge English για την Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

  • T: 2103680000 (Αθήνα), 2310557600 (Θεσσαλονίκη)
  • Email: exams@hau.gr
Σημαντική Υπενθύμιση:

Από τον Σεπτέμβριο 2018, οι εγγραφές για όλες τις εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης θα γίνονται αποκλειστικά online μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS.

Περισσότερες πληροφορίες…

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/10/08 - 10:34:28

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα