Πρόσκληση συμμετοχής σε πιλοτικές εξετάσεις τον Οκτώβριο 2019

25/09/2019

Το Michigan Language Assessment (MLA) σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση (ΕΑΕ) προσκαλεί τους μαθητές να συμμετάσχουν σε πιλοτικές εξετάσεις ECCE και ECPE που θα διοργανωθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι πιλοτικές εξετάσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο της πιλοτικής έρευνας που σχεδιάστηκε σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στις εξετάσεις ECCE και ECPE που θα εφαρμοστούν από τον Μάιο του 2021.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μορφή των πιλοτικών εξετάσεων ΔΕΝ θα είναι ακριβώς ίδια με τα μέρη της πραγματικής εξέτασης. Οι διαφορές στην μορφή των πιλοτικών εξετάσεων ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στις πραγματικές εξετάσεις ECCE και ECPE του Δεκεμβρίου του 2019 και του Μαΐου 2020 οι οποίες θα έχουν ακριβώς την ίδια μορφή με αυτές για τις οποίες προετοιμάζονται οι μαθητές.

Το υλικό των πιλοτικών εξετάσεων αναπτύσσεται από το Michigan Language Assessment με σκοπό να εξετάσει την γλωσσική ικανότητα των μαθητών στα επίπεδα Β2 και Γ2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Εκτός από το ακουστικό μέρος (Listening) και το μέρος της γραμματικής και του λεξιλογίου (G(C)VR) τα οποία θα διορθωθούν από το Michigan Language Assessment, θα αξιολογηθεί και το μέρος του γραπτού λόγου (Writing) για το ECCE. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν εξατομικευμένη αναφορά απόδοσης από τους διορθωτές του Michigan Language Assessment.

Η πρόσκληση αφορά μαθητές που προετοιμάζονται είτε για τις εξετάσεις του ECCE/ECPE Δεκεμβρίου 2019 είτε για εκείνες του Μαΐου 2020.

Ποια είναι τα οφέλη για τους μαθητές;

Η συμμετοχή στις πιλοτικές εξετάσεις ECCE και ECPE έχουν τα παρακάτω οφέλη για τους μαθητές:

  • Απόκτηση της εμπειρίας συμμετοχής σε εξετάσεις υψηλής διακύβευσης πριν δώσουν το πραγματικό τεστ.
  • Χρήση της αναφοράς απόδοσής τους και των εξατομικευμένων σχολίων που θα λάβουν σαν ενδείξεις για τα μέρη της εξέτασης πάνω στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο είτε ατομικά είτε συλλογικά σε συνεργασία με τους καθηγητές τους για περαιτέρω βελτίωση.
Πότε διεξάγονται οι πιλοτικές εξετάσεις;
Εξέταση Ημερομηνία Πόλη Προθεσμία Εγγραφής
ΕCCE (Writing, Listening & GVR) 12 Οκτωβρίου 2019 Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2 Οκτωβρίου 2019
13 Οκτωβρίου 2019
 
ECPE (Listening & GCVR) 19 Οκτωβρίου 2019 Αθήνα/Θεσσαλονίκη 7 Οκτωβρίου 2019
20 Οκτωβρίου 2019

Πώς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι μαθητές για τις πιλοτικές εξετάσεις;

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στο exams@hau.gr με τίτλο «Δήλωση συμμετοχής στις πιλοτικές εξετάσεις Οκτωβρίου 2019».

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2019/10/21 - 15:24:58

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα