Πρόγραμμα εξετάσεων ECCE/ECPE

24/01/2020

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση

Ημερομηνία

Eξέταστρα

Περίοδος εγγραφών

ECCE

16 Mαΐου 2020

165 €

23/1/2020 - 28/2/2020

ECPE

17 Mαΐου 2020

185 €

23/1/2020 - 28/2/2020

  • Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές Αγγλικής υποβάλλουν τις δηλώσεις συμμετοχής και καταβάλλουν τα εξέταστρα των μαθητών τους online, μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS.
  • Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι εγγράφονται online, μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/03/06 - 16:13:03

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα