Νέο πρόγραμμα εξετάσεων ABLE B2

10/04/2020

Οι γραπτές εξετάσεις ABLE B2 του Hellenic American University θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

  • Ημερομηνία: 11 Ιουλίου 2020
  • Εξέταστρα: 150€
  • Περίοδος εγγραφών: 17/2-30/4/2020

Σημαντικό
  • Η αλλαγή στην ήδη ανακοινωθείσα ημερομηνία διεξαγωγής του ABLE B2 Ιουνίου 2020 οφείλεται στα μέτρα που εφαρμόζονται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του ιού COVID-19 σε όσους εμπλέκονται με τις εξετάσεις.
  • Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων του Ιουλίου 2020 υπόκειται σε περαιτέρω αλλαγή εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση του Hellenic American University.

Εγγραφές
  • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε συνδυασμό με τις περιστάσεις σε εξέλιξη, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις ABLE B2 παρατείνεται έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.
  • Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν μέσω του online συστήματος ORFEAS for Individual Candidates να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας.
  • Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν επίσης να κάνουν κράτηση χώρου και βάρδιας για τους μαθητές τους μέσω του online συστήματος εγγραφών ORFEAS.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/07/20 - 15:31:44

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα