Πιστοποιητικά εξετάσεων ECCE και ECPE Δεκεμβρίου 2019

20/05/2020

Τα πιστοποιητικά της εξεταστικής ECCE και ECPE Δεκεμβρίου 2019 θα διατεθούν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως εξής:

  • Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα θα παραλάβουν τα πιστοποιητικά των μαθητών τους μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Η αποστολή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020.
  • Εξαιτίας των περιορισμών σε ισχύ λόγω του ιού COVID-19, οι μεμονωμένοι υποψήφιοι θα παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Η αποστολή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.
Άλλες υπηρεσίες

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραλάβουν μαζί με το πρωτότυπο πιστοποιητικό τους επικυρωμένο αντίγραφο ή/και επίσημη μετάφραση αυτού (οι συγκεκριμένες υπηρεσίες επιβαρύνονται με διοικητικά έξοδα), θα χρειαστεί να συμπληρώσουν, υπογράψουν και αποστείλουν τη σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο certificates@hau.gr.

Γενικά
  • Όλες οι διορθώσεις ονομάτων στα πρωτότυπα πιστοποιητικά επιβαρύνονται με διοικητικά έξοδα.
  • Η αποστολή των πιστοποιητικών με ταχυμεταφορά γίνεται αποκλειστικά από το Γραφείο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα.
  • Οι υπηρεσίες του Γραφείου Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι διαθέσιμες μόνο τηλεφωνικώς Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–17:00.
     

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/06/09 - 09:54:16

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα