Λειτουργία Γραφείου Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης

17/09/2020

Σας ενημερώνουμε ότι σε συμμόρφωση με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, όλες οι υπηρεσίες του Γραφείου Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων στην Αθήνα (Διδότου 15) και τη Θεσσαλονίκη (Φράγκων 14) θα παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η εξυπηρέτηση του κοινού δε θα γίνεται με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις μας, αλλά μόνο ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

  • T: 2103680000 (Αθήνα), 2310557600 (Θεσσαλονίκη)
  • Email: exams@hau.gr

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL, EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/10/02 - 12:26:04

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα