Μεταφορά εξεταστικών περιόδων Cambridge English Δεκεμβρίου 2020

07/12/2020

Εξαιτίας των μέτρων και της νομοθεσίας σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 στην Ελλάδα και σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Cambridge Assessment English, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει ότι, μέχρι νεοτέρας, θα διεξάγει ως ακολούθως τις γραπτές εξετάσεις Δεκεμβρίου 2020 Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET) for Schools, B1 Preliminary (PET) for Schools, B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE) και C2 Proficiency (CPE): 

Εξέταση Ημερομηνία(-ες) Σχόλιο
Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers Οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ 18 Ιανουαρίου και 31 Ιανουαρίου 2021. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς περιορισμούς σε ισχύ και τις ανάγκες κάθε εξεταστικού κέντρου.
A2 Key (KET) for Schools
B1 Preliminary (PET) for Schools
B2 First (FCE) for Schools
C1 Advanced (CAE) 6 Φεβρουαρίου 2021 Προγραμματισμένη ημερομηνία που πιθανόν να τροποποιηθεί εξαιτίας των τοπικών περιορισμών σε ισχύ. 
C2 Proficiency (CPE) Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία. Η νέα ημερομηνία θα είναι εντός του α’ τριμήνου 2021. Αναμένεται επιβεβαίωση από Cambridge Assessment English μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020.   
  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω, αναλόγως των αναγκών κάθε εξεταστικού κέντρου και οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Όλοι οι ήδη εγγεγραμμένοι υποψήφιοι θα μεταφερθούν αυτομάτως στις νέες εξεταστικές περιόδους.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/01/18 - 09:12:40

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα