Νέο πρόγραμμα εξετάσεων ECCE/ECPE

07/12/2020

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση

Ημερομηνία

ECCE

23 Ιανουαρίου 2021

ECPE

24 Ιανουαρίου 2021

  • Οι αλλαγές στις ήδη ανακοινωθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των ECCE και ECPE Δεκεμβρίου 2020 οφείλονται στα μέτρα που εφαρμόζονται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του ιού COVID-19 σε όσους εμπλέκονται με τις εξετάσεις.
  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Ιανουαρίου 2021 υπόκεινται σε περαιτέρω αλλαγή εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Όλοι οι ήδη εγγεγραμμένοι υποψήφιοι θα μεταφερθούν αυτομάτως στις νέες εξεταστικές περιόδους.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/01/18 - 09:12:04

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα