Ενημέρωση: Πρόγραμμα εξετάσεων ECCE/ECPE Μαΐου & Ιουνίου 2021

29/01/2021

Κατόπιν επικοινωνίας με το Michigan Language Assessment, εκτός από τις ανακοινωθείσες ημερομηνίες Μαΐου 2021, οι εξετάσεις ECCE και ECPE θα διεξαχθούν και τον Ιούνιο 2021.

Επομένως, οι εξετάσεις ECCE και ECPE θα διεξαχθούν σε δύο εξεταστικές περιόδους, τον Μάιο και τον Ιούνιο 2021.

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

ecce logo ecpe logo
  • 22 Μαΐου 2021
  • 26 Ιουνίου 2021
  • 23 Μαΐου 2021
  • 27 Ιουνίου 2021
 

Περίοδοι εγγραφών και εξέταστρα εξετάσεων ECCE και ECPE

  • Οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Μαΐου και Ιουνίου 2021 πιθανόν να τροποποιηθούν εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Μετά την αναβολή διεξαγωγής εξετάσεων ECCE/ECPE Ιανουαρίου 2021, σύντομα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες διεξαγωγής τους. Οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στις εξετάσεις Ιανουαρίου 2021 θα μεταφερθούν αυτομάτως σε αυτές τις νέες εξεταστικές περιόδους.
  • Οι εξετάσεις ECCE και ECPE που θα πραγματοποιηθούν πριν τον Μάιο 2021 θα διεξαχθούν στην υπάρχουσα μορφή. Από τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου 2021, οι εξετάσεις ECCE και ECPE θα διεξάγονται με την ανανεωμένη μορφή τους.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/01/29 - 12:19:53

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα