Ακαδημαϊκή υποστήριξη στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Κατόπιν αιτήματος του κάθε ενδιαφερόμενου Κέντρου Ξένων Γλωσσών, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει δωρεάν ακαδημαϊκή υποστήριξη στις εγκαταστάσεις του. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες των Κέντρων Ξένων Γλωσσών για την καλύτερη δυνατή ξενόγλωσση εκπαίδευση των μαθητών τους και την αποτελεσματική προετοιμασία τους για τις εξετάσεις Αγγλικής που διοργανώνει.

Τι είδους ακαδημαϊκή υποστήριξη προσφέρουμε;

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις παρακάτω ακαδημαϊκές υπηρεσίες σχετικά με όλες τις εξετάσεις Αγγλικής που διοργανώνουμε:

 • Σεμινάρια για καθηγητές Αγγλικής
  Εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan -Εξετάσεις του Hellenic American University-Εξετάσεις του ETS
 • Σεμινάρια/Workshops για μαθητές
  Εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan -Εξετάσεις του Hellenic American University-Εξετάσεις Cambridge English
 • Παρουσίαση για γονείς
  Εγκυρότητα και αξιοπιστία των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας Αγγλικής

Δείτε τις προσφερόμενες υπηρεσίες αναλυτικά.

Πού προσφέρουμε την ακαδημαϊκή υποστήριξη; Πόσο κοστίζει;

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Ξένων Γλωσσών ή εξ αποστάσεως, σε μορφή webinar.

Πώς μπορούν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών να ζητήσουν επιτόπου υποστήριξη;

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που ενδιαφέρονται  για την επιτόπου ακαδημαϊκή υποστήριξη που προσφέρει το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 1. Να επισκεφτούν τη σχετική ιστοσελίδα μας  με λεπτομέρειες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 2. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ειδική φόρμα αίτησης.
 3. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ειδοποιείται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ώστε να επιβεβαιωθεί η λήψη του αιτήματός του.
 4. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ειδοποιείται ώστε να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες (ημερομηνία, ώρα κλπ) διεξαγωγής της δραστηριότητας/των δραστηριοτήτων που έχει/έχουν επιλεγεί. Οι λεπτομέρειες μπορεί να οριστικοποιηθούν βάσει των αιτημάτων που έχουν υποβάλει και άλλα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στην περιοχή.
Ποιοι επωφελούνται από την επιτόπου υποστήριξη;

Τα μέλη της ομάδας ακαδημαϊκής υποστήριξης του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους με τους παρακάτω:

 • Νέοι καθηγητές που χρειάζονται καθοδήγηση.
 • Έμπειροι καθηγητές που αναζητούν καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας.
 • Καθηγητές που επιθυμούν να ανανεώσουν το διδακτικό υλικό τους για προετοιμασία εξετάσεων.
 • Καθηγητές που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη μορφή και το περιεχόμενο των εξετάσεων που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση.
 • Κέντρα Ξένων Γλωσσών που επιθυμούν να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών τους σχετικά με την εγκυρότητα και αξιοπιστία των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα
Τ: 2103680000
F: 2103634200
E-mail: exams@hau.gr

Θεσσαλονίκη
T: 2310557600
F: 2310553925
E-mail: exams@hau.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 2015/04/23 - 16:05:46

Σε αυτή την ενότητα:

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα