Δομή και Περιεχόμενο του Starters

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, υφίστανται αλλαγές στις εξετάσεις YLE Starters. Στον πίνακα που ακολουθεί, οι αλλαγές έχουν σημειωθεί με έντονη γραμματοσειρά. 

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) Περίπου 20 λεπτά Μέρος 1
Μία μεγάλη εικόνα η οποία απεικονίζει άτομα να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Πάνω και κάτω από την εικόνα υπάρχουν ορισμένα ονόματα. Οι υποψήφιοι καλούνται να ακούσουν προσεκτικά ένα διάλογο ανάμεσα σε έναν ενήλικο και ένα παιδί και να υπογραμμίσουν το κάθε όνομα που θα αντιστοιχεί στο σωστό άτομο που απεικονίζεται στη μεγάλη εικόνα. 
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Σύντομη συζήτηση μεταξύ ενός παιδιού και ενός ενήλικα. Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να σημειώνουν τη σωστή απάντηση (κάποιο όνομα ή έναν αριθμό) μετά κάθε πρόταση.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Πέντε σύντομοι διάλογοι στους οποίους μιλούν διαφορετικά ζεύγη ανθρώπων. Σε κάθε διάλογο αντιστοιχεί μια ερώτηση και τρεις εικόνες. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν προσεκτικά κάθε διάλογο και να επιλέξουν τη σωστή απάντηση(A, B ή Γ).
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Μια μεγάλη εικόνα που δείχνει επτά διαφορετικά παραδείγματα του ίδιου αντικειμένου (για παράδειγμα επτά μπάλες ή επτά βιβλία). Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν προσεκτικά έναν διάλογο μεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού και να χρωματίσουν κάθε αντικείμενο χρησιμοποιώντας το χρώμα που αναφέρεται στη συζήτηση.
5 ερωτήσεις
Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading and Writing) Περίπου 20 λεπτά Μέρος 1
Πέντε εικόνες αντικειμένων. Κάτω από κάθε αντικείμενο υπάρχει μια πρόταση που ξεκινά ως εξής «This is a…» ή «These are…». Εάν η πρόταση είναι σωστή, οι υποψήφιοι σημειώνουν ένα «ν» δίπλα στη φωτογραφία. Εάν η πρόταση δεν αναφέρει την αλήθεια, οι υποψήφιοι σημειώνουν ένα «x».
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Μία μεγάλη εικόνα και μερικές προτάσεις που αναφέρονται σε αυτήν. Εάν η πρόταση είναι σωστή οι υποψήφιοι πρέπει να σημειώσουν «yes». Εάν η πρόταση δεν αναφέρει την αλήθεια οι υποψήφιοι πρέπει να σημειώσουν «no». 
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Πέντε φωτογραφίες αντικειμένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρουν τη σωστή λέξη για το αντικείμενο στα Αγγλικά. Μετά κάθε εικόνα ακολουθούν παύλες (- - -) που δηλώνουν πόσα γράμματα έχει η λέξη και κάποια ανακατωμένα γράμματα. Οι υποψήφιοι πρέπει να τοποθετήσουν τα ανακατωμένα γράμματα στη σωστή σειρά για να σχηματίσουν τη λέξη. 
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Ημί-πραγματικό (semi-factual) κείμενο από το οποίο λείπουν κάποιες λέξεις (κενά). Το κείμενο ακολουθεί ένα πλαίσιο που περιέχει μερικές εικόνες και λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαλέξουν τη σωστή λέξη από το πλαίσιο και να την αντιγράψουν σε κάθε κενό.
5 ερωτήσεις
Μέρος 5
Τρεις εικόνες διηγούνται μια ιστορία. Σε κάθε εικόνα αντιστοιχούν μια ή δυο ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να κοιτάξουν τις εικόνες και να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση πρέπει να είναι μονολεκτική.
5 ερωτήσεις
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 3-5 λεπτά Μέρος 1
Ο εξεταστής ρωτάει τον υποψήφιο «What’s your name?», τον εξοικειώνει με την εικόνα και του ζητάει να εντοπίσει συγκεκριμένα αντικείμενα σε αυτήν, π.χ. «Where’s the door?» Κατόπιν ο εξεταστής ζητάει από τον υποψήφιο να τοποθετήσει διάφορες κάρτες αντικειμένων σε διάφορα σημεία στην εικόνα, π.χ. «Put the robot on the red chair».
4 Μέρη
Μέρος 2
Ο εξεταστής ρωτάει για δύο από τα άτομα ή τα αντικείμενα στην εικόνα, π.χ. «What’s this?» (Απάντηση: banana) ή «What colour is it?» (Απάντηση: yellow). Επίσης, ο εξεταστής ζητάει από τον υποψήφιο να περιγράψει ένα αντικείμενο στην εικόνα, π.χ. «Tell me about this box.».
Μέρος 3
Ο εξεταστής κάνει ερωτήσεις για τέσσερεις κάρτες αντικειμένων, π.χ. «What’s this?» (Απάντηση: orange) juice) και « What do you drink for lunch?».
Μέρος 4
Ο εξεταστής κάνει ερωτήσεις σχετικά με τον υποψήφιο, π.χ. «Which sport do you like?».
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/01/22 - 13:54:07

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα