Οι εξετάσεις που διεξάγουμε και ο ιός COVID-19

Τα ακόλουθα αφορούν σε όλες τις εξετάσεις που η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει έως τις 31 Ιουλίου 2020.

Σε περίπτωση που τα ακόλουθα παραταθούν, η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους εκ νέου.

Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά στις εξετάσεις που διεξάγει η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν αφορά σε διεξαγωγή εξετάσεων αλλά σε γενικά προληπτικά μέτρα έναντι του ιού COVID-19, ισχύουν η σχετική Ελληνική νομοθεσία και οι σχετικές κρατικές επίσημες οδηγίες.

 • Κάθε μέρα διεξαγωγής εξετάσεων, το προσωπικό εξετάσεών μας και οι υποψήφιοι θα θερμομετρούνται με θερμόμετρα υπερύθρων τα οποία δεν απαιτούν σωματική επαφή.
  Δεν θα επιτρέψουμε σε εξετάσεις μας μέλη του προσωπικού μας και υποψήφιους με θερμοκρασία σώματος άνω των 37,3°C .
 • Πριν απασχοληθεί σε εξετάσεις, κάθε μέλος του προσωπικού εξετάσεών μας θα έχει υποβάλει δήλωση με προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον ιό COVID-19. Δεν θα επιτρέψουμε να απασχοληθούν σε εξετάσεις μας μέλη του προσωπικού που δηλώσουν οτιδήποτε δείχνει έκθεσή τους στον ιό COVID-19.
 • Κατά τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών εξετάσεων που διεξάγουμε:
  • Όλα τα κτίρια και οι αίθουσες εξετάσεων καθώς και τα έπιπλα και ο εξοπλισμός θα απολυμαίνονται με κατάλληλο και επαγγελματικό τρόπο.
  • Το προσωπικό εξετάσεων και οι υποψήφιοι θα τηρούν πάντα απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους. 
  • Το προσωπικό εξετάσεών μας θα χρησιμοποιεί αντισηπτικό υγρό και θα φοράει γάντια και μάσκες προσώπου/προσωπίδες.
   Εφόσον επιθυμούν, οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δικό τους αντισηπτικό υγρό και να φοράνε τα δικά τους γάντια και μάσκες προσώπου/προσωπίδες.
   Εμείς θα διαθέτουμε τέτοια επιπλέον αντικείμενα σε όλα τα κτίρια εξετάσεων.
  • Όλες οι αίθουσες εξετάσεων θα αερίζονται επαρκώς και με φυσικό τρόπο. Σε περίπτωση που ο φυσικός αερισμός δεν είναι δυνατός, θα γίνεται χρήση κλιματιστικών.
  • Δεν θα επιτρέπεται στους υποψήφιους να μοιράζονται οποιοδήποτε αντικείμενο μεταξύ τους.
  • Ομάδες υποψηφίων και μεμονωμένοι υποψήφιοι πρέπει να συνοδεύονται από ένα άτομο στα κτίρια εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των προφορικών και κυρίως των γραπτών εξετάσεων, οι συνοδοί δεν πρέπει να παραμένουν έξω από τα κτίρια εξετάσεων.
 • Δεν επιτρέπεται σε υποψήφιους να φέρουν σε κτίρια εξετάσεων οποιαδήποτε προσωπικά αντικείμενα όπως τα ακόλουθα: κινητά τηλέφωνα ή άλλες τέτοιες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. smart watch), σημειώσεις/βιβλία, τσάντες, τσάντες χεριού, σακίδια κ.ά.
  Τα μόνα αντικείμενα τα οποία επιτρέπεται να φέρουν οι υποψήφιοι σε κτίρια εξετάσεων είναι τα ακόλουθα: αποδεικτικό ταυτότητας σε ισχύ, ρολόι ή ρολόι χειρός, μαλακό μολύβι HB #2 (ή μαύρο/μπλε στυλό για τις εξετάσεις PETfS, FCEfS, CAE και CPE ή ξυλομπογιές για τις εξετάσεις YLE), γόμα, ξύστρα μολυβιών, χάρακας, εμφιαλωμένο νερό, αντισηπτικό υγρό, γάντια, μάσκα προσώπου.
  Από τα ανωτέρω αντικείμενα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν τα ακόλουθα: αποδεικτικό ταυτότητας σε ισχύ, ρολόι ή ρολόι χειρός, μαλακό μολύβι HB #2 (ή μαύρο/μπλε στυλό για τις εξετάσεις PETfS, FCEfS, CAE και CPE ή ξυλομπογιές για τις εξετάσεις YLE). Το προσωπικό εξετάσεών μας δεν θα παρέχει στους υποψήφιους μολύβια (ή στυλό ή ξυλομπογιές), γόμες ή ξύστρες μολυβιών. Οι υποψήφιοι πρέπει να φοράνε συνεχώς τα ρολόγια χειρός τους.
  Σε περίπτωση που υποψήφιοι φέρουν σε κτίριο εξετάσεων οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από αυτά που επιτρέπονται, δεν θα υπάρχει δυνατότητα φύλαξής του και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή κλοπή.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκονται στο κτίριο εξετάσεων έως και 45 λεπτά πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεών τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουν λάβει. Κατά την άφιξή τους στο κτίριο εξετάσεων, με καθοδήγηση από το προσωπικό εξετάσεών μας, οι υποψήφιοι θα εισέρχονται απευθείας στην αίθουσα όπου θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι δεν θα αναμένουν καθόλου εκτός ή εντός του κτιρίου εξετάσεων πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο κτίριο εξετάσεων 5 λεπτά πριν αρχίσει η προφορική εξέτασή τους. Οι υποψήφιοι δεν θα αναμένουν καθόλου εκτός του κτιρίου εξετάσεων.
 • Σε περίπτωση που γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν διαλείμματα, αυτά θα γίνονται εντός της αίθουσας εξετάσεων. Δεν θα επιτρέπεται στους υποψήφιους να εξέρχονται από την αίθουσα εξετάσεων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/06/03 - 13:51:24

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα