Το TOEIC® Public Programme

Το TOEIC® Public Programme προσφέρει μια επίσημη αναφορά αποτελεσμάτων με την φωτογραφία του υποψηφίου, εξασφαλίζοντας διεθνή αναγνώριση για την βαθμολογία του TOEIC®. Το TOEIC® Public Programme διευκολύνει την πρόσβαση στα αποτελέσματα της εξέτασης προσφέροντας γρήγορη και εύκολη επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων όποτε αυτή χρειαστεί.

Παγκόσμια αναγνώριση για το TOEIC® Public Programme

Τα αποτελέσματα του TOEIC® Public Programme μπορούν να χρησιμοποιηθούν

  • Σαν κριτήριο πρόσληψης σε εταιρείες και οργανισμούς
  • Για την είσοδο αποφοίτων πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας
  • Για όλους όσους ενδιαφέρονται για περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης
  • Για κάθε ακαδημαϊκή ή επαγγελματική χρήση που απαιτεί συγκεκριμένη πιστοποιημένη βαθμολογία
Διεξαγωγή των εξετάσεων TOEIC® Public Programme

Οι εξετάσεις διεξάγονται σε καθορισμένες ημερομηνίες που προγραμματίζονται από το ETS® Global (περίπου 1 εξέταση ανά μήνα) και διοργανώνονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση στην Αθήνα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εξετάσεων TOEIC® Public Programme Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021.

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις TOEIC® Public Programme

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις TOEIC® Public Programme υποβάλλονται ηλεκτρονικά (online). Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις συγκεκριμένης ημερομηνίας, πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής  το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων TOEIC® Public Programme περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της. Αν ο υποψήφιος χρειάζεται ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις, πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και να προσκομίσει τα ανάλογα δικαιολογητικά, τέσσερις εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του. Δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για συμμετοχή στις εξετάσεις με ειδικές συνθήκες.

Αναφορές αποτελεσμάτων και πιστοποιητικά

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν

  • Μια επίσημη Αναφορά Αποτελεσμάτων με την φωτογραφία τους και αναλυτική περιγραφή της βαθμολογίας τους. Ενδιαφερόμενα ιδρύματα και οργανισμοί μπορούν να αιτηθούν την επιβεβαίωση μιας βαθμολογίας από το ETS® Global μέσα στη διάρκεια δύο (2) ετών.
  • Ένα Πιστοποιητικό το οποίο αναγνωρίζεται στην Ελλάδα από το ΑΣΕΠ και ισχύει δια βίου.
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/01/05 - 11:41:32

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα