Δομή και περιεχόμενο του TOEFL iBT®

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή # ερωτήσεων/μερών/θεμάτων Βαθμολογική κλίμακα
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) 54-72 λεπτά 3-5 αποσπάσματα από ακαδημαϊκά κείμενα και απαντήσεις σε ερωτήσεις. 30-40 ερωτήσεις 0-30
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) 41-57 λεπτά

Διαλέξεις, συζητήσεις στην τάξη και συνομιλίες που ακολουθούνται από ερωτήσεις.

28-39 ερωτήσεις 0-30
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 17 λεπτά

Έκφραση γνώμης σε οικείο θέμα, βασισμένο στις ενότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

4 δραστηριότητες 0-4 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) 50 λεπτά

Έκφραση γνώμης με εκθέσεις που βασίζονται στις ενότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

2 θέματα 0-5 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30
Τελευταία Ενημέρωση: 2019/12/09 - 11:38:11

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα