Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις TOEFL® Primary™ Tests (Step 1 & Step 2)

Οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις TOEFL® PrimaryTM Tests (Step 1 & Step 2) υποβάλλονται ηλεκτρονικά (online).

Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών/Καθηγητές Αγγλικής

1. Τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης που επιθυμείτε, καταθέστε τα σχετικά εξέταστρα ανά μαθητή στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της Eurobank:

Eurobank

IBAN: GR 460 260012 0000310 200349 038

Αρ. Λογαριασμού: 0026-0012-31-0200349038

  • Μπορείτε να κάνετε μία συγκεντρωτική κατάθεση για όλους τους μαθητές σας, δηλώνοντας τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (ονοματεπώνυμο και School Code).
  • Η καταβολή των εξετάστρων δεν μπορεί να γίνει με μετρητά ή με ταχυδρομική επιταγή.

2. Υποβάλετε τις αιτήσεις των μαθητών σας.

  • Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες. Το όνομα και το επίθετο συμπληρώνονται όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του υποψηφίου.
  • Στο πεδίο «Bank Info» συμπληρώνετε την ημερομηνία που έγινε η κατάθεση των εξετάστρων καθώς και τα στοιχεία που αναγράφονται στο πεδίο «Ταυτότητα Πράξης» στο Αντίγραφο Γραμματίου Είσπραξης που σας δίνεται από την Τράπεζα.
  • Λαμβάνετε e-mail με το πρόγραμμα των μαθητών σας δύο ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης που επιλέξατε. Εάν δεν λάβετε σχετικό e-mail παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

► Δηλώστε συμμετοχή

Μεμονωμένοι υποψήφιοι

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης που επιθυμείτε, καταθέστε τα σχετικά εξέταστρα στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της Eurobank:

Eurobank

IBAN: GR 460 260012 0000310 200349 038

Αρ. Λογαριασμού: 0026-0012-31-0200349038

  • Η καταβολή των εξετάστρων δεν μπορεί να γίνει με μετρητά ή με ταχυδρομική επιταγή.

2. Υποβάλετε την αίτησή σας.

  • Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες. Το όνομα και το επίθετο συμπληρώνονται όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.
  • Στο πεδίο «Bank Info» συμπληρώνετε την ημερομηνία που έγινε η κατάθεση των εξετάστρων καθώς και τα στοιχεία που αναγράφονται στο πεδίο «Ταυτότητα Πράξης» στο Αντίγραφο Γραμματίου Είσπραξης που σας δίνεται από την Τράπεζα.
  • Λαμβάνετε e-mail με το πρόγραμμά σας δύο ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης που επιλέξατε. Εάν δεν λάβετε σχετικό e-mail παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

► Δηλώστε συμμετοχή

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/05/06 - 12:58:28

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα