Δομή και Περιεχόμενο του MET

Το MET δύο (2) δεξιοτήτων εξετάζει κατανόηση προφορικού λόγου, γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση γραπτού λόγου. Το MET τεσσάρων (4) δεξιοτήτων εξετάζει κατανόηση προφορικού λόγου, γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων MET από τον Ιανουάριο 2019:

Ενότητα Χρόνος Περιγραφή # ερωτήσεων
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) περ. 35 λεπτά Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αξιολογούν την ικανότητα κατανόησης συνομιλιών και ομιλιών σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα. 50
       
Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική (Reading and Grammar) 65 λεπτά Γραμματική
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν ποικιλία γραμματικών δομών του γραπτού λόγου• σημαντικό μέρος τους αφορά σε θέματα ακαδημαϊκού περιεχόμενου.
20
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Ερωτήσεις που αξιολογούν την ικανότητα κατανόησης κειμένων σε γενικά ή ακαδημαϊκά θέματα. 
30
       
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) 45 λεπτά
  • Δραστηριότητα 1: Ο υποψήφιος απαντά σε τρεις ερωτήσεις με κοινό θέμα χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες προτάσεις.
  • Δραστηριότητα 2: Ο υποψήφιος γράφει μια σύντομη έκθεση με παραγράφους.
2 δραστηριότητες
       
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
(Speaking)
έως 15 λεπτά

Δομημένη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή που περιλαμβάνει πέντε διακριτές  δραστηριότητες σε διάφορα θέματα. Οι υποψήφιοι καλούνται να περιγράψουν πληροφορίες σχετικά με μία εικόνα, να παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας συγκεκριμένης κατάστασης και να εκφράσουν τεκμηριωμένη άποψη. Συγκεκριμένα:

  • Δραστηριότητα 1: Ο υποψήφιος καλείται να περιγράψει μια εικόνα.
  • Δραστηριότητες 2-3: Ο υποψήφιος απαντά δύο ερωτήσεις σε θέμα σχετικό με την εικόνα της δραστηριότητας 1.
  • Δραστηριότητα 4: Ο υποψήφιος παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας κατάστασης.
  • Δραστηριότητα 5: Ο υποψήφιος εκφράζει τεκμηριωμένη άποψη σε νέο θέμα και προσπαθεί να πείσει τον εξεταστή να συμφωνήσει.
5 δραστηριότητες
  • Τα δύο πρώτα μέρη (Listening και Reading and Grammar) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις του MET δύο (2) δεξιοτήτων και διεξάγονται την ίδια ημέρα.
  • Το τρία πρώτα μέρη (Listening, Reading and Grammar και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις του MET τεσσάρων (4) δεξιοτήτων και διεξάγονται την ίδια ημέρα• το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) και στα κείμενα της ενότητας Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) παρουσιάζονται περιστάσεις καθημερινής επικοινωνίας σε περιβάλλον Αμερικανικής Αγγλικής.
  • Το επίπεδο γνώσης λεξιλογίου αξιολογείται μέσω των ενοτήτων Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening) και Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading).

Υλικό για Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

Τελευταία Ενημέρωση: 2019/01/15 - 15:30:42

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα