Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων ΜΕΤ

Όλες οι ενότητες των εξετάσεων MET βαθμολογούνται από το Πανεπιστήμιο του Michigan στις Η.Π.Α.

Οι ενότητες Listening και Reading and Grammar βαθμολογούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κάθε σωστή απάντηση φέρει ίσο βαθμολογικό βάρος ανά ενότητα και δεν αφαιρούνται βαθμοί για λάθος απαντήσεις. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν διαβαθμισμένη βαθμολογία 0-80 για τις ενότητες Listening και Reading and Grammar και έναν τελικό βαθμό για τις συγκεκριμένες ενότητες. Ο τελικός βαθμός είναι το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών στις συγκεκριμένες ενότητες.

Οι βαθμοί για την ενότητα Speaking αναγράφονται ξεχωριστά, με  διαβαθμισμένη βαθμολογία 0-80 επίσης.

Το MET δεν έχει βαθμό «pass». Η διαβαθμισμένη βαθμολογία που λαμβάνουν οι υποψήφιοι προκύπτει με την εφαρμογή των αρχών της Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory). Οι διαβαθμισμένες βαθμολογίες δεν είναι ποσοστά. Δεν δείχνουν σε πόσες ερωτήσεις έδωσαν σωστές απαντήσεις οι υποψήφιοι αλλά σε ποιο σημείο της κλίμακας γλωσσικής ικανότητας βρίσκονται οι υποψήφιοι. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι οι βαθμοί που λαμβάνουν υποψήφιοι διαφορετικών εξεταστικών περιόδων είναι συγκρίσιμοι μεταξύ τους και δίκαιοι για όλους τους υποψήφιους, ανεξαρτήτως από το χρόνο στον οποίο ο καθένας τους συμμετείχε στις εξετάσεις.

Η βαθμολογία του MET παρουσιάζεται σε επίσημη αναφορά βαθμολογίας (score report form) του CaMLA. Η αναφορά βαθμολογίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Ένας βαθμός για κάθε μία από τις ενότητες Listening και Reading and Grammar.
  • Τελικός βαθμός του MET score, ο οποίος είναι το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών στις ενότητες Listening και Reading and Grammar.
  • Βαθμός για την ενότητα Speaking.
Μάθετε επίσης
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/15 - 19:17:05

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα