Τα τμήματα Ελληνικών & το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Έχοντας ως στόχους την καθιέρωση σαφών κριτηρίων τα οποία να αφορούν σε όλη τη διαδικασία της γλωσσικής εκμάθησης και στην αξιολόγηση των γνωστικών αποτελεσμάτων με διεθνώς συγκρίσιμο τρόπο, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει δημιουργήσει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), με έξι επίπεδα γλωσσομάθειας όπου οι μαθητές κατανέμονται ως εξής:

Α1 - Α2: Βασικός Χρήστης

Β1 - Β2: Ανεξάρτητος Χρήστης

Γ1 - Γ2: Ικανός Χρήστης

Κάθε ένα από τα τμήματα του Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στοχεύει σε ένα από τα επίπεδα του Επίπεδα Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ως εξής:

Τμήματα Προγράμματος ΝΕ Γλώσσας Επίπεδα Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες
Α1 Αρχάριοι Α1 Επίπεδο
Α2 Μέσο Κατώτερο Α2 Επίπεδο
Β1 Μέσο Β1 Επίπεδο
Β2 Μέσο Ανώτερο Β2 Επίπεδο
Γ1 Ανώτερο Γ1 Επίπεδο
Γ2 Ανώτατο Γ2 Επίπεδο

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/02/09 - 14:31:48

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα