Καρακίτσου Αναστασία, Διδακτικό Προσωπικό

Καρακίτσου Αναστασία

Η Αναστασία έχει εργαστεί ως καθηγήτρια της αγγλικής ως ξένης γλώσσας (2012-2016), ως υπάλληλος στο Τμήμα Εγγραφών του Πανεπιστημίου του Λιντς (2018-2019) και ως καθηγήτρια της ελληνικής ως ξένης γλώσσας από το 2018. Επίσης, από το 2017 μεταφράζει και επιμελείται κείμενα σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο για την ακόλουθη ιστοσελίδα https://centerforinterculturaldialogue.org/.

Στα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η κοινωνιογλωσσολογία και η εφαρμοσμένη γλωσσολογία - συγκεκριμένα, η σύνδεση μεταξύ γλώσσας και εξουσίας, γλώσσας και κουλτούρας, και γλώσσας και προσωπικής ταυτότητας. Επιπλέον, στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγονται η διαπολιτισμική επικοινωνία και εκπαίδευση, η πολυγλωσσία και η μετάφραση.

Η Αναστασία υπήρξε βασική συμμετέχουσα στην έρευνα «Κριτικός κοσμοπολιτισμός μέσα από το διάλογο: παλεύοντας με τα στερεότυπα, συζητώντας για τη διαφορετικότητα και αμφισβητώντας τις εύκολες απαντήσεις», η οποία διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Λιντς και το Πανεπιστήμιο του Γκουαναχουάτο στο Μεξικό («Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», Τεύχος 19, σελ. 541-554). Εργάστηκε, επίσης, ως βοηθός ερευνητή στην έρευνα «Η πράξη της κολύμβησης: αταξία, διαφορετικότητα και περιθωριακότητα στη δημόσια πισίνα» («Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», Τεύχος 19, σελ. 64-76).

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/30 - 15:41:00

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα