Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας καλύπτουν όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (από επίπεδο αρχαρίων Α1 έως ανώτατο επίπεδο Γ2).

Από τα πρώτα μαθήματα, οι σπουδαστές μαθαίνουν να μιλούν, να διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν στα Ελληνικά.

Τα μαθήματα δεξάγονται κατά το Φθινοπωρινό και Εαρινό εξάμηνο και διαθέτουν:

 • πλούσιο διδακτικό υλικό για όλα τα επίπεδα
 • έμπειρο διδακτικό προσωπικό, φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής
 • συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες
 • διδασκαλία με διαδραστικούς πίνακες
 • δωρεάν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη

 

RSS

 • A1 Αρχάριοι
  Έρχεστε σε επαφή με γραπτό και προφορικό λόγο προσαρμοσμένο στο επίπεδο του τμήματος. Εξασκείστε συμμετέχοντας σε δομημένους διαλόγους ή συζητήσεις και γράφοντας παραγράφους. Μαθαίνετε να διαβάζετε, να γράφετε, να μιλάτε και να ανταποκρίνεστε σε βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις.
 • A2 Μέσο Κατώτερο
  Έρχεστε σε επαφή με γραπτό και προφορικό λόγο προσαρμοσμένο στο επίπεδο του τμήματος. Εξασκείστε συμμετέχοντας σε δομημένους διαλόγους και γράφοντας παραγράφους. Μαθαίνετε βασικές γραμματικές δομές για να περιγράφετε γεγονότα του παρελθόντος και του μέλλοντος.
 • Β1 Μέσο
  Έρχεστε σε επαφή με προφορικό και γραπτό λόγο προσαρμοσμένο στο επίπεδο του τμήματος. Εξασκείστε συμμετέχοντας σε παρουσιάσεις και γράφοντας επιστολές. Μαθαίνετε να συζητάτε για θέματα πολιτιστικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος, να παρακολουθείτε συνεντεύξεις και να επιχειρηματολογείτε.
 • Β2 Μέσο Ανώτερο
  Έρχεστε σε επαφή με γραπτό και προφορικό λόγο προσαρμοσμένο στο γλωσσικό επίπεδο του τμήματος. Σας δίνεται η δυνατότητα να εκφράζεστε αυθόρμητα με άνεση και ευκολία ακόμη και σε σύνθετες περιστάσεις επικοινωνίας.
 • Γ1 Ανώτερο
  Έρχεστε σε επαφή με σύνθετα κείμενα όπως διαλέξεις, άρθρα και συνεντεύξεις που αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα ή θέματα επικαιρότητας. Εξασκείστε στην παραγωγή προφορικού λόγου μέσω παρουσιάσεων, συζητήσεων και αντιπαραθέσεων και στην παραγωγή γραπτού λόγου μέσω εκθέσεων.
 • Γ2 Ανώτατο
  Έρχεστε σε επαφή με σύνθετα κείμενα όπως διαλέξεις, άρθρα και συνεντεύξεις που αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα και θέματα επικαιρότητας. Εξασκείστε στην παραγωγή προφορικού λόγου μέσω παρουσιάσεων, συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, στην παραγωγή γραπτού λόγου μέσω εκθέσεων.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/21 - 13:56:18

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα