Σχετικά με εμάς

Στόχος

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός με ισχυρές κοινωνικές αναφορές, διεθνή παρουσία και δραστηριότητα. Τα προγράμματα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης απευθύνονται σε ένα ευρύτατο κοινό και χαρακτηρίζονται από δυναμικότητα, πρωτοποριακό σχεδιασμό και πρακτικότητα.

Προσανατολισμός

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση στην πολύχρονη πορεία της από την ίδρυσή της το 1957 ως σήμερα, και πέραν των ιστορικών δεσμών της με τις ΗΠΑ, έχει να επιδείξει σημαντικές συνεργασίες με Ευρωπαϊκά, Αμερικανικά και Βαλκανικά Ιδρύματα και Οργανισμούς. Ο μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης της επιτρέπει να αξιοποιήσει τα κεφάλαιά της από εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να ενισχύσει σημαντικές δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, η Βιβλιοθήκη και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δεσμευθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της και απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά σε φυλή, χρώμα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα, εθνική καταγωγή και φυσική αναπηρία στις εγγραφές σπουδαστών, τις προσλήψεις, την απασχόληση, την αξιολόγηση και τις πολιτικές προαγωγής.

Από την ίδρυσή της, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ενθαρρύνει τη δημιουργία πολυπολιτισμικής ατμόσφαιρας σε όλες τις δραστηριότητές της, καλωσορίζοντας σπουδαστές και επισκέπτες από όλον τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι, έως σήμερα, 2.700.000 άτομα από περίπου 75 χώρες έχουν επωφεληθεί από τις υπηρεσίες της.

Δραστηριότητες

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση:

  • προσφέρει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες θεωρίες στην διδακτική και αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Το εύρος των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τη διδακτική ξένων γλωσσών, την εκμάθηση Η/Υ, την επαγγελματική εκπαίδευση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • διοργανώνει σεμινάρια και παρουσιάσεις κύρους με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και της τεχνολογίας
  • συμμετέχει σε συνεργασίες με οργανισμούς και ιδρύματα στην υπόλοιπη Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με στόχο την κατανόηση μεταξύ των λαών αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε θέματα εκπαίδευσης, τεχνολογίας και πολιτισμού
  • αναπτύσσει, εκδίδει και προωθεί εκπαιδευτικό υλικό, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, που συμπληρώνει ή αντικαθιστά την εκπαίδευση στην τάξη 
  • διοργανώνει και παρουσιάζει πολιτιστικά προγράμματα, συνέδρια, διαλέξεις και εκθέσεις
  • υπηρετεί στην ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου της Ελλάδας, προσφέροντας την υποδομή της και την τεχνογνωσία της στο ελληνικό κοινό και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς, τους καλλιτέχνες και τους νέους.
Πρόσφατες Διακρίσεις
 
Πιστοποίηση του Κέντρου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών (CALLS)

Κατά τη συνεδρίασή του τον Αύγουστο του 2015, το Commission on English Language Program Accreditation (CEA) εξέτασε τον φάκελο του Κέντρου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών (CALLS) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Με το πέρας της εξέτασης, η εν λόγω επιτροπή επέκτεινε την πιστοποίηση του Κέντρου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών (CALLS) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για 9 επιπλέον έτη. Το Κέντρο CALLS της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης  είναι ο μόνος οργανισμός με πιστοποίηση από το CEA στην Ελλάδα.

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έλαβε πιστοποίηση από το CEA για την περίοδο Αύγουστος 2015 - Αύγουστος 2024 ενώ υποχρεούται να τηρεί τα κριτήρια του CEA για Προγράμματα και Οργανισμούς Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας.

Με αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, το CEA είναι εξειδικευμένος οργανισμός πιστοποίησης προγραμμάτων αγγλικής γλώσσας στις ΗΠΑ και ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω πιστοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε: CEA, 801 North Fairfax 402 (A), Alexandria, VA 22314 (703.665.3400) www.cea-accredit.org.

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών (CALLS) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001: 2015.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) είναι ένας διεθνής οργανισμός που συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες οι οποίοι, από κοινού, αναπτύσσουν και θέτουν διεθνή πρότυπα που βασίζονται στη συναίνεση και στην αγορά, στηρίζουν την καινοτομία και παρέχουν λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Το ISO-9001 είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον βοηθά τα σχολεία να είναι πιο αποτελεσματικά και να βελτιώνουν την ικανοποίηση των μαθητών.

Η πιστοποίηση καλύπτει και τα δύο τμήματα του Κέντρου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών, δηλαδή το Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας και το Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Η επιθεώρηση ISO των γλωσσικών προγραμμάτων μας είναι σύμφωνη με τη δέσμευσή μας για ακαδημαϊκή ποιότητα και με τη φιλοσοφία μας για συνεχή βελτίωση. Αποτελεί επίσης δημόσια εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει απόκλιση από τις υψηλές εκπαιδευτικές μας προδιαγραφές.

Επιπλέον, η μέτρηση σε τακτική βάση της εκπαιδευτικής ποιότητας που προσφέρουμε, μας ωθεί να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικασίες για αποδοτικότερες υπηρεσίες προς τους σπουδαστές μας, καθώς και να προσαρμοστούμε στις νέες προκλήσεις της γλωσσικής εκπαίδευσης ενσωματώνοντας πρωτοποριακές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και τεχνολογίες.

Έπαινος της Ακαδημίας Αθηνών για τα 55 χρόνια προσφοράς της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Με την βράβευσή της από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, την Ακαδημία Αθηνών, σφράγισε την επέτειο των πενήντα-πέντε χρόνων λειτουργίας της η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Ο έπαινος της Ακαδημίας Αθηνών που απονεμήθηκε κατά την ετήσια πανηγυρική συνεδρία της 28ης Δεκεμβρίου 2012 αποτελεί την καλύτερη αναγνώριση της επί 55 χρόνια προσφοράς της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σε θέματα παιδείας και πολιτισμού. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν βραβεύθηκε μόνο για το εγχώριο μορφωτικό και πολιτιστικό της έργο αλλά και για τη συμβολή της στη διατήρηση της Ελληνικής  γλώσσας μεταξύ των Eλλήνων της διασποράς μέσω των πολύπλευρων δραστηριοτήτων της.

Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται σε καινοτόμα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συμμετείχε στην ενότητα του διαγωνισμού με τίτλο: «Γλωσσικές δεξιότητες και εργασία» και διακρίθηκε για το πρόγραμμα “Greek on the Go” iPhone Application. Τα προγράμματα που υπεβλήθησαν από την Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών ήταν συνολικά 20. Τιμητική διάκριση έλαβαν 4 από τα 20, ανάμεσα σε αυτά τα 4 ήταν και η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα την Πέμπτη, 1η Μαρτίου 2012.

2011 Best Contribution to Market Research Award του ETS

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του πρόσφατου ETS EMEA Regional Conference η Ελληνοαμερικανική Ένωση βραβεύτηκε (μεταξύ 75 Οργανισμών) με το 2011 Best Contribution to Market Research Award για τη συνεισφορά της στην πιλοτική δοκιμασία των εξετάσεων TOEFL® Junior™ Test.  

Τελευταία Ενημέρωση: 2021/06/09 - 16:59:48

Σε αυτή την ενότητα:

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα