Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει ποικιλία εξ αποστάσεως προγραμμάτων στα οποία περιλαμβάνονται προγράμματα γλώσσας, επιμόρφωσης στελεχών, τέχνης. Τα περισσότερα από αυτά διεξάγονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Blackboard. [Μπείτε στην πλατφόρμα Blackboard]

Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Blackboard είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον όπου μπορείτε να βρείτε προγράμματα επιχειρησιακής επικοινωνίας, οικονομικών, διαχείρισης έργου, μουσειολογίας και πολιτιστικής διαχείρισης, εκπαίδευσης καθηγητών Αγγλικής ως ξένης γλώσσας και μετάφρασης.

Αυτά τα προγράμματα σας βοηθούν να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας ή να αποκτήσετε νέες δεξιότητες χωρίς να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση σε παραδοσιακή τάξη αλλά με την ίδια ποιότητα στη διδασκαλία.

Τα περισσότερα προγράμματα διεξάγονται στην πλατφόρμα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, Blackboard, η οποία διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας για ευελιξία και αλληλεπίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτών, συμβάλλοντας σε μία αποδοτική εκπαιδευτική εμπειρία.

Demos

Δείτε πως λειτουργεί η πλατφόρμα με τα παρακάτω demos

Προγράμματα εξ αποστάσεως

Προσφέρεται ποικιλία προγραμμάτων εξ αποστάσεως.

Εξ αποστάσεως προγράμματα γλώσσας

Προσφέρονται Τμήματα Αγγλικών Online από επίπεδο Α1 ως Γ1.

Αγγλικά online
Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Στελεχών

Προσφέρονται προγράμματα Επιχειρησιακής Επικοινωνίας και Διαχείρισης Έργου.

Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Εξ αποστάσεως Πολιτιστικά Προγράμματα

Προσφέρονται προγράμματα Πολιτιστικής Διαχείρισης.

Πολιτιστική Διαχείριση
Ενδοεπιχειρησιακές λύσεις εκπαίδευσης εξ αποστάσεως

Όλα τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να προσαρμοσθούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας, έτσι ώστε τα στελέχη σας να μη χρειασθούν να λείψουν από την εργασία τους και να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες με περισσότερη ευελιξία από απόψεως χρόνου και τόπου.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΑΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/24 - 15:14:56

Σε αυτή την ενότητα:

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα