Θέσεις Έργασίας στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση εξελίσσεται διαρκώς στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Επικοινωνία, τα Συνέδρια και τις Υπηρεσίες γενικά. Επενδύουμε στο υψηλού επιπέδου Ανθρώπινο Κεφάλαιο, δηλαδή στο προσωπικό μας. Οι άνθρωποί μας είναι επαγγελματίες υψηλού επιπέδου, που αναζητούν νέες προκλήσεις, καινοτόμες ιδέες και την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ζωής.

Δεν κάνουμε καμία διάκριση με βάση την φυλή, χρώμα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα, εθνική καταγωγή και φυσική αναπηρία στις εγγραφές σπουδαστών, προσλήψεις, απασχόληση, αξιολόγηση και πολιτικές προαγωγής.

Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Εάν προκύψουν νέες θέσεις, θα ανακοινωθούν εδώ.

Ευκαιρίες καριέρας για τους σπουδαστές μας

Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς παρέχοντας σημαντικές ευκαιρίες καριέρας:

  • Σχεδιάζουμε τα προγράμματά μας έτσι ώστε οι σπουδαστές μας να μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν τις νέες δεξιότητες στην εργασία τους
  • Τα περισσότερα προγράμματά μας οδηγούν σε εξετάσεις διεθνών επαγγελματικών πιστοποιήσεων
  • Διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ των σπουδαστών μας που αναζητούν εργασία και εργοδοτών.

 


 

Ενημέρωση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προς τους Υποψήφιους Υπαλλήλους σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/12/04 - 16:15:04

Σε αυτή την ενότητα:

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα