Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Business English Certificates (BEC): Η εξεταστική οικογένεια της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μεγαλώνει!

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, εκτός των άλλων εξετάσεων Cambridge English, θα προσφέρει και εξετάσεις και για τα Business English Certificates (BEC).

Γνωστές και ως εξετάσεις BEC, οι συγκεκριμένες εξετάσεις αναπτύσσουν την Αγγλική με στόχο την επικοινωνία με αυτοπεποίθηση σε διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον και αποδεικνύουν στους εργοδότες ότι οι κάτοχοί τους έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες της Αγγλικής προκειμένου να επιτύχουν.

Υπάρχουν τρεις εξετάσεις BEC και η κάθε μία αντιστοιχεί σε διαφορετικό επίπεδο στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το περιεχόμενο της κάθε εξέτασης βασίζεται στην καθημερινή χρήση της Αγγλικής στις επιχειρήσεις και έχει σχεδιαστεί να αναπτύξει τις γλωσσικές δεξιότητες των υποψήφιων στον επαγγελματικό χώρο.

  • Οι εξετάσεις Business English Preliminary (BEC Preliminary) είναι η πρώτη από τις τρεις εξετάσεις BEC. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 της κλίμακας CEFR και περιλαμβάνει τρεις ενότητες (Reading & Writing, Listening, Speaking).
  • Οι εξετάσεις Business English Vantage (BEC Vantage) είναι η δεύτερη από τις τρεις εξετάσεις BEC. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 της κλίμακας CEFR και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες (Reading, Writing, Listening, Speaking).
  • Οι εξετάσεις Business English Higher (BEC Higher) είναι η τρίτη από τις τρεις εξετάσεις BEC. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 της κλίμακας CEFR και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες (Reading, Writing, Listening, Speaking).

Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν τις εξετάσεις Business English Certificates (BEC) είναι οι ακόλουθοι:

  • Επιτυχία σε σπουδές σχετικές με επιχειρήσεις αξιοποιώντας αποδεδειγμένες δεξιότητες της Αγγλικής.
  • Βελτίωση των πιθανοτήτων για επαγγελματική επιτυχία με τις δεξιότητες Αγγλικής που απαιτούνται για επιτυχία.
  • Παγκόσμια αναγνώριση των πιστοποιητικών BEC από κορυφαίες διεθνείς εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων. 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα διεξάγει τις εξετάσεις BEC από τον Μάιο-Ιούνιο 2018.

Δείτε Επίσης

Πίσω στην αρχή