Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, και εποπτεύεται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχει ως σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας, την οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς, τη στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και την παραγωγή κάθε μορφής υλικού που θα συντελούσε στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει οριστεί ως επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Δείτε τις πιστοποιήσεις

To πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας θεσμοθετήθηκε το 1998. Ικανοποιεί πάγιο αίτημα διδασκομένων την Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για κρατικό τίτλο ελληνομάθειας σε διάφορα επίπεδα.

Πιστοποιητικά χορηγούνται σε επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα έξι επίπεδα ελληνομάθειας: Α1 (Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών και Α1 για εφήβους και ενηλίκους), Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. Τα επίπεδα αντιστοιχούν στα επίπεδα  του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

To πιστοποιητικό ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς θεσμοθετήθηκε κατόπιν υπόδειξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Υπουργείο Εξωτερικών με σκοπό  τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τους κοινοτικούς κανόνες. Απευθύνεται σε επαγγελματίες/επιχειρηματίες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα και είναι απαραίτητο να αποδείξουν τη σχετική επάρκεια ελληνομάθειάς τους.

Το επίπεδο γνώσης της Ελληνικής στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 όπως αυτό καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR).


  • Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Πίσω στην αρχή